REPENSAR PREMIA - PREMIA DESPERTA - 2016HEM PASSAT DE "PREMIA POBLE D'EMPENTA"
A UNA "CIUTAT DORMITORI DESENCATADA"
EN LA QUE LA VIDA LOCAL 24 HORES ES IMPOSSIBLE

HI HA QUI CREU QUE ES POSSIBLE RECUPERAR-LA ---> PER QUE NO HO FEM?

La cruÔlla generacional Juliol de 2016

Portal PremiŠ - avantprojecte Maig de 2016

Dossier Premia - Maig de 2016

Ciutats Solars - Maig de 2016

Consell Ciutada Local - Abril de 2014

Tantsemenfotisme (Passar de tot) - Abril de 2016

Cartell 100 Anys d'Historia de Catalunya - Abril de 2016

Vidal Local Comunitaria Abril de 2016

Plantejament general de Repensar Premiŗ - Premiŗ desperta - Abril de 2016

Una Catalunya segle XXI - Abril de 2016

Cartell Premiŗ Desperta - Abril de 2016

Grup d'Afinitat - MarÁ de 2016

Municipi Desperta - MarÁ de 2016

Repensar els municipis - MarÁ de 2016

Esquema repensar els municipis - MarÁ de 2016